Homepagina

SOEMOED Vlaanderen

صمود

 

Homepagina

vlag

Breaking news:

Human Rights Watch report: Apartheid (2021)

Sinds maart 2016 werkt de KU Leuven mee aan het Europese onderzoeksproject LAW-TRAIN. Dit gaat in theorie over ondervragingstechnieken bij drugsdelicten. Maar de coördinerende partner is de Israëlische Bar-Ilan universiteit, die nauw samenwerkt met de Shin Bet, de Israëlische veiligheidsdienst, berucht om haar foltertechnieken op Palestijnen. In verschillende landen is hiertegen protest gerezen, zo ook in Leuven zelf. Eind september ondertekenden meer dan dertig professoren een open brief aan de rector om een einde te stelllen aan de medewerking aan LAW-TRAIN. U vindt de brief en heel wat achtergrondinfo door deze link te volgen.:

 

Op 14 december 2015 werd circusartiest en trainer van de Palestijnse Circusschool, Mohammad Abu Sakha "administratief aangehouden" door het Israëlisch bezettingsleger. Zonder aanklacht en zonder vorm van proces kan hij zo jarenlang aangehouden blijven. Op 5 januari werd beslist om hem zes maanden op te sluiten, ondanks wereldwijd protest. Midden 2016 werd zijn opsluitingstermijn verlengd met zes maanden.

Op 18 januari 2016 verscheen een artikel van Lien Santermans over Mohammad Abu Sakha in het tijdschrift "MO*". Volg deze link of download hier een printbare versie van het artikel .

Help mee om hem te bevrijden.

Meest recente info :

http://www.palcircus.ps/en/content/freeabusakha-trainer-and-performer-palestinian-circus-school:

: *************************************************************************************

De SOEMOED website gaat uit van groep burgers die hun bekommernis delen over de situatie in Israël-Palestina. Elk van de initiatiefnemers was en is actief in organisaties en bewegingen voor mensenrechten, multi-culturaliteit, vrede en ontwikkeling, en is aangegrepen door de voortdurende onrechtvaardige situatie in Israël-Palestina.

Via deze website willen wij onze boodschap bekend maken, informatie inzamelen en uitwisselen.

In de zomer van 2014 werden verschillende acties gevoerd, voornamelijk naar aanleiding van de oorlog in Gaza. Een ervan was een briefschrijfactie aan Mevr. Ashton, op dat ogenblik verantwoordelijke voor het buitenlands beleid van de Europese Unie. Zij werd intussen opgevolgd door Mevr. Mogherini. De vzw Hannah organiseerde van 14 tot 17 augustus 2014 een Gazavierdaagse waarop o.m. Lydia Chagoll kwam spreken en Marcel De Prins gedichten voorlas. Onze specifieke Gaza documentatie vindt u nu in de rubriek "Extra informatie"..

2015: Amerikaanse vakbond UE ondersteunt als eerste de BDS actie

Vakbonden zijn bij ons een speerpunt in de actie voor democratie. Ook elders is dat zo. Ze bereiken ook een breed publiek in de samenleving. In de acties voor een democratisch Israël is de BDS beweging een hefboom.

In de USA trad in september een eerste vakbond, UE, toe tot die BDS beweging. In hun persbericht verwijzen zij o.m. naar de publieke verklaring van 300 Holocaust overlevenden die de wandaden (2000 doden waarvan 500 kinderen in 2014) van het Israëlische leger in Gaza veroordelen: "Niet in onze naam".

2015: Ilan Pappé over "apartheid"

Recent interview met de bekende historicus. Lees de (engelstalige) transcriptie van het gesprek dat hij onlangs had met Khalil Bendib door deze link te volgen.

2015: kaartmateriaal Midden-Oosten

Elektronische versies van een hele reeks (land)kaarten uit de regio (actuele en ook historische) kunnen gedownload worden via deze link.

2015: Nieuwe Soemoed briefschrijfactie

In februari 2015 bezochten 7 Vlaamse parlementsleden samen met verantwoordelijken van 11.11.11 de zwaar verwoeste Gazastrook. In de pers verschenen verschillende getuigenissen van deze bezoekers. Ook Flanders Today besteedde er ruime aandacht aan.

Soemoed stuurde deze parlementsleden een brief om volgehouden actie te vragen.

Eerdere acties

zie rubriek: Concrete acties

SOEMOED

Dit Palestijns–Arabisch woord verwijst naar weerbaarheid en innerlijke kracht. Toine Van Teeffelen, een Nederlander die woont, werkt en een gezin heeft in Bethlehem schreef samen met Victoria Biggs het boek:

"Soemoed, ziel van het Palestijnse volk, geestkracht en veerkracht van geweldloos verzet. Reflecties en ervaringen over het Arab Educational institute en het Soemoed Huis van Verhalen in Betlehem".

Gorinchem, Narratio, 2012 (ISBN 9789052638423)

SOEMOED website 25 feb 2015 - reacties naar jan_engelen@telenet.be