Visie en doelstellingen

SOEMOED Vlaanderen

صمود

 

Visie en doelstellingen

 

Met Soemoed willen wij meewerken aan het tot stand komen van een duurzame en rechtvaardige vrede tussen Israël en Palestina en aan gelijkwaardigheid voor alle burgers in de regio. Om tot zulke vrede te komen is er genuanceerde en veelzijdige kennis nodig van de situatie in de regio.

 

Dat is nodig in de twee landen zelf. Joden en Palestijnen moeten elkaars geschiedenis leren kennen en elkaars verhaal leren beluisteren.

Maar ook elders in de wereld, en bij ons, is informatie en vorming belangrijk om gericht druk te kunnen uitoefenen op de politieke verantwoordelijken.

 

De vrede zal moeten steunen op politieke beslissingen van de betrokken regeringen (Israël en de Palestijnse Autoriteit) die via onderhandelingen, wellicht stapsgewijs, tot akkoorden komen.

 

De realiteit leert dat ondersteuning van het vredesproces door “buitenstaanders” noodzakelijk is. De VSA spelen van oudsher een “regulerende“ rol in het conflict Israël-Palestina. De VSA worden echter beschouwd als een bondgenoot van Israël (Israël krijgt elk jaar voor 3 miljard dollar aan militaire steun van de VSA ), hetgeen bij de Palestijnen voor de nodige argwaan zorgt. Dat is een reden waarom de internationale gemeenschap een rol te spelen heeft, zowel diplomatiek, cultureel als economisch. Zeker Europa heeft een historische verantwoordelijkheid. Om de Joden recht te doen na de discriminatie en de uitroeiïngspolitiek van het nazisme heeft Europa na de tweede wereldoorlog mee gestimuleerd om voor de Joden een veilige staat te creëren, maar Europa heeft dat niet in Europa maar in historisch Palestina gedaan.

De beladen herinnering aan het anti-semitisme, het nazisme en de Shoah mogen Europa er niet van weerhouden om het vredesproces te bevorderen. Met Soemoed willen we door gerichte acties de Europese overheden, zowel supra-nationaal als nationaal, aanzetten om een rechtvaardige vrede te ondersteunen.

 

Omdat wij geloven in de kracht en de macht van het Europees Parlement willen wij de parlementsleden informeren en stimuleren om hun invloed aan te wenden om het vredesproces te bevorderen. De misdaden die in ons werelddeel begaan werden tegen Joodse medeburgers kunnen niet ongedaan gemaakt worden door het gedrag van de staat Israël ten aanzien van de Palestijnen te blijven vergoelijken. Respect voor de slachtoffers van de genocides (Joden, Armeniërs, Roma, Khmer, Tutsi, Palestijnen, de bewoners van Darfoer en Biafra) moet inspireren tot een voortdurende waakzaamheid tegen onverdraagzaamheid en schending van de mensenrechten.

 

Europa heeft een verleden met de Joden maar moet vooral een toekomst opbouwen met een regio waar samengeleefd wordt in respect, ongeacht religie, volks-afkomst, taal of politieke voorkeur.

 

 

SOEMOED website 25 feb 2015 - reacties naar jan_engelen@telenet.be