Wie zijn wij?

SOEMOED Vlaanderen

صمود

 

Wie zijn wij?

 

Wij zijn een groep van burgers die hun bekommernis delen over de situatie in Israël-Palestina. Elk van de initiatiefnemers was en is actief in organisaties en bewegingen voor mensenrechten, multi-culturaliteit en vrede en ontwikkeling, en wordt aangegrepen door de voortdurende onrechtvaardige situatie in Israël-Palestina.

 

Onze bekommernis is gegroeid door de vaststelling dat de situatie in de regio negatief evolueert. Israël bezet al sinds 1967 de Palestijnse Gebieden (de Westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem) en legt steeds meer beslag op Palestijns gebied via settlements en organiseert in Israël zelf een regime met meer rechten en voorrechten voor Joodse inwoners. Ook kritische Joodse stemmen schuwen het woord "apartheid" niet meer.

 

Omdat de situatie muurvast zit en de twee betrokken regeringen er zelf niet uit geraken, is zware politieke druk, zowel van binnen als van buiten noodzakelijk om tot een rechtvaardige en duurzame vrede te komen waarbij de fundamentele rechten van Joden en Palestijnen geëerbiedigd worden. Als groep richten wij ons voornamelijk tot de Europese Unie om hierin actief tussen te komen.

 

Wij kozen voor “Soemoed” omdat dit Palestijns–Arabisch woord verwijst naar weerbaarheid en innerlijke kracht. Antropoloog Toine Van Teeffelen, een Nederlander die woont, werkt en een gezin heeft in Bethlehem, schreef samen met Victoria Bigss onder die titel een boek over de geweldloze weerbaarheid en -veerkracht in Palestina.(zie homepagina).

 

Recht en rechtvaardigheid

Soemoed gaat uit van de feiten ter plaatse en plaatst deze tegen een achtergrond van internationaal recht. Er is het Internationaal oorlogsrecht (bv. rechten en plichten van bezetter), vastgelegd in opeenvolgende verdragen (Geneefse Conventies 1864-1977) en er is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948), aangevuld en geëxpliciteerd in internationale verdragen bv. het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, van kracht sinds 1976.

Zie ook de pagina "Achtergronden" bij the Rights Forum.

 

Toetsing van de feitelijke situatie aan deze internationale codes maakt duidelijk dat het internationale recht zwaar geschonden wordt. Een voorbeeld daarvan is de georganiseerde en getolereerde confiscatie van Palestijns land om er dan Joodse nederzettingen op te bouwen.

 

Israël heeft recht op een veilig land voor de bewoners en de Palestijnen hebben datzelfde recht ook. Maar Israël is de bezettende macht en Palestina is na bijna 70 jaar nog altijd niet onafhankelijk. Lange tijd werden de legitieme rechten van de Palestijnen genegeerd door een groot gedeelte van de internationale gemeenschap. Indien er al werd opgekomen voor hun rechten, dan werd er zelden voldoende druk uitgeoefend om deze rechten ook in de praktijk om te zetten.

 

Ook nu nog hebben Palestijnse burgers in Israël zelf een tweederangspositie. en worden de Palestijnen door de bezettende Israëlische macht vernederd, onteigend en niet beschermd tegen agressie. Hierover wordt quasi dagelijks gerapporteerd zowel door Palestijnse en Israëlische mensenrechtenorganisaties en organisaties van de VN. Onder andere Ma’an (het Palestijnse persbureau), de Israëlische krant Haaretz en Amnesty International brengen hierover een uitvoerige berichtgeving.

 

De beschikbaarheid van meer en meer diverse informatie, van volgehouden lobbywerk, door kritische Joodse en Palestijnse organisaties maar ook door organisaties van internationale solidariteit hebben ertoe geleid dat er in West-Europa, de USA en de rest van de wereld een bekommernis begint te groeien voor het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen. Ook een grotere alertheid in het onderwijs (op alle niveau’s) draagt hiertoe bij.

 

 

 

Leden

  • Frans Swartelé, vzw Kinderrechtenhuis Alken

 

  • Ella Bormans, Amnesty International Hasselt

 

  • Leni Creuwels, vzw Hannah, Herent

 

  • Marcel De Prins, actief in de werkgroep Israël-Palestina van Broederlijk Delen-Pax Christi Vlaanderen

 

  • Jan Engelen, secretaris, Herent

CONTACT

Jan Engelen

info@soemoed.be

 

tel. +32 475 84 65 00

fax +32 16 23 74 31

 

 

475 84 65 00

SOEMOED website 25 feb 2015 - reacties naar jan_engelen@telenet.be